MČR v cyklokrosu 7. 1. 2017

 
Oficiální událost na Facebooku
 
Hashtag události:
#CXHlinsko2017
 
Harmonagram závodu: 
V 11:30 start ženy, ve 13:00 pak muži ELITE a U23.
 
Slavností předávání cen hned po dojetí vítězů do cíle.
 
Kde se MČR koná?
V Hlinsku v Čechách, v okolí sportovního areálu v Olšinkách.
 
Vstupné:
S největší pravděpodobností 30 Kč.
 
Videopozvánku najdete na Youtube.
ROZPIS ZÁVODU
MISTROVSTVÍ ČR V CYKLOKROSU Muži ELITE+U23 a Ženy ELITE
HLINSKO – sobota 7. ledna 2017
Pořadatel: Klub Cyklistiky Hlinsko + Agentura ALLE s.r.o.
Termín konání: sobota 7.1.2017
Místo konání: Hlinsko – sportovní areál Olšinky
Ředitel závodu: Leoš Chvojka
tel./fax: +420 469 313708, mobil: +420 602 496252
mail: alle.chvojka@tiscali.cz
Sekretář závodu: Josef Severýn
tel./fax: +420 469 311458, mobil: +420 724 564 928,
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Sendler, CZE (UCI)
Přihlášky: Přihlášky pro všechny kategorie se zasílají na adresu Agentura Cyklistika s.r.o., Areál
Komor a , Na Bydžově 3122, Sídl iš t ě na d Lužni c í , 390 05 Tábor ,
tel.: +420 380 120 780, fax: +420 380 120 527, e-mail: info@cyklokros.cz nejpozději 3
dny před startem závodu, tj. do 4. ledna 2017.
Podmínka účasti: Každý závodník předloží platnou licenci své národní federace pro rok 2017.
Startovné: dle rozpisu soutěže Mistrovství České republiky v cyklokrosu 2017
Kancelář závodu: Sportovní areál Hlinsko
Startovní čísla: V kanceláři závodu od 8:00 hodin. Výdej startovních čísel pro kategorii ženy nejpozději
do 10:30 hodin a pro kategorii muži nejpozději do 12:00 hodin.
Porada vedoucích: V 10:30 v Penzionu U Tvrze – 50m od tratě
Program: 11:30 hodin ŽENY (ženy Elite + ženy do 23 let)
13:00 hodin MUŽI (Elite a U23)
Předpis: Závodí se podle platných pravidel UCI, pravidel ČSC, a ustanovení tohoto rozpisu.
V případě porušení pravidel budou uplatněny sankce dle předpisů trestů UCI pro
kategorii Muži ELITE + U23 a Ženy. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí,
pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si
vyhrazuje právo případných nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu
nepředvídaných okolností.
Délka tratě: 2.500 metrů
Depo: zdvojené depo
Vyhlášení výsledků: První 3 závodnice kategorie žen se dostaví ke stupňům vítězů nejpozději do 5 minut po
projetí první závodnice cílem.
Vyhlášení výsledků pro kategorii ELITE + U23 bude provedeno v prostoru cíle
nejpozději do 5 minut po projetí prvního závodníka cílem.
Ceny: dle rozpisu UCI
Vyhodnocení závodu: Slavnostní vyhodnocení a předání cen pro obě kategorie proběhne od 15:00
v MULTIFUNKČNÍM CENTRU V HLINSKU
Dopingová kontrola: MULTIFUNKČNÍ CENTRUM HLINSKO
Šatny, sprchy: Sportovní areál Hlinsko
Zdravotní zajištění: MUDr. Petr Foltán + zdravotní služba AMA
Ubytování: pořadatel nezajišťuje
Schválil: Jiří Šťastný za Komisí cyklokrosu ČSC dne 2.9.2016

 

hlinsko_propozice_2016.pdf (69949)